Nieruchomości prywatne

Zajmujemy się kamienicami prywatnymi, również we współwłasności. Prowadzimy pełną obsługę umów najmu.

Czytaj więcej

Nieruchomości komercyjne

Obsługujemy parki handlowe, pawilony handlowe, osiedlowe centra handlowe.

Czytaj więcej

Zarządca Sądowy

Właściciel firmy jest posiadaczem licencji..

Czytaj więcej

Wpólnoty mieszkaniowe

Jesteśmy gotowi podjąć się zarządu wspólnotą mieszkaniową lokali mieszkalnych.

Czytaj więcej

Co nas wyróżnia?

posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości na kwotę 200 000 euro, tj. 400% minimum wymaganego przez odpowiednie przepisy,

• posiadamy system radiowego odczytu wodomierzy, nasi klienci nie płacą dodatkowo za usługę odczytu liczników i rozliczania zużycia,

• Właściciel firmy jest posiadaczem licencji zarządzania nieruchomościami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej numer 23475, nadanej przed zniesieniem obowiązku jej posiadania oraz licencji Zarządcy Sądowego numer 137, nadanej przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Copyright © 2018 Administrator Łódź. All Rights Reserved | Design by  Del-System