Certyfikaty

Nasze certyfikaty

 

 

Polisa OC

Certyfikat zarządcy sądowego

Licencja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.