Nieruchomości
mieszkaniowe

Zajmujemy się zarówno wspólnotami mieszkaniowymi, jak i kamienicami prywatnymi, dzięki czemu rynkowo patrzymy na zarządzaną nieruchomość. Oferujemy pełną obsługę nieruchomości od jej powstania łącznie z założeniem wspólnoty mieszkaniowej.

Co zawiera
nasza oferta?

1. Utrzymanie techniczne

 • prowadzenie książek obiektów budowlanych stosownie
  do ustawy Prawo Budowlane
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem napraw/prac konserwacyjnych
  (za wyjątkiem prac wymagający nadzór osoby z uprawnieniami)
 • zlecanie bieżących kontroli, przeglądów budowlanych
  przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane oraz koniecznych napraw
  określonych w protokole kontroli
 • organizowanie przeglądów serwisowych urządzeń zgodnie z DTR, kartami
  gwarancyjnymi

Dlaczego warto
nam zaufać?

 • Suma Ubezpieczenia OC 200 000 euro,
 • LokaleNet wliczone w cenę,
 • Ministerialna licencja zarządcy numer 23475,
 • Licencja zarządcy sądowego Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
 • prowadzimy sądowe zarządy nieruchomością,
 • posiadamy system radiowego odczytu wodomierzy BMeters (brak dodatkowych kosztów odczytów i rozliczeń dla WM w przypadku instalacji wodomierzy/ ciepłomierzy BMeters)

2. Finanse i księgowość

 • przygotowanie projektu rocznego planu wpływów i kosztów dla nieruchomości oraz roczne rozliczenie wykonania założeń na dany rok,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów dla nieruchomości, cit
 • prowadzenie rachunku bankowego dla nieruchomości,
 • informowanie właścicieli lokali o wysokości miesięcznych zaliczek,
 • bieżące monitorowanie terminowości płatności, windykacja przedsądowa,
 • dokonywanie płatności z konta W. M.,
 • prowadzenie ewidencji wydatków i sprawowanie kontroli nad kosztami utrzymania nieruchomości,
 • lokowanie wolnych środków finansowych funduszu remontowego na lokatach bankowych,
 • przygotowanie sprawozdań CIT-8 oraz odprowadzanie zaliczek do U. S.

SZYBKI KONTAKT