Nieruchomości prywatne
i komercyjne

Robimy wszystko, aby nasze działania wykraczały poza bieżącą administrację. Zdajemy sobie sprawę, że to my jesteśmy pierwszym kontaktem dla najemcy ze strony wynajmującego, wiemy jak bardzo ten kontakt jest istotny i jak bardzo wpływa na jego komfort na nieruchomości.

Co zawiera
nasza oferta?

1. Utrzymanie techniczne

 • prowadzenie książek obiektów budowlanych stosownie
  do ustawy Prawo Budowlane
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem napraw/prac konserwacyjnych
  (za wyjątkiem prac wymagający nadzór osoby z uprawnieniami)
 • zlecanie bieżących kontroli, przeglądów budowlanych
  przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane oraz koniecznych napraw
  określonych w protokole kontroli
 • organizowanie przeglądów serwisowych urządzeń zgodnie z DTR, kartami
  gwarancyjnymi

Dlaczego warto
nam zaufać?

 • Suma Ubezpieczenia OC 200 000 euro,
 • LokaleNet wliczone w cenę,
 • Ministerialna licencja zarządcy numer 23475,
 • Licencja zarządcy sądowego Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
 • prowadzimy sądowe zarządy nieruchomością,
 • posiadamy system radiowego odczytu wodomierzy BMeters (brak dodatkowych kosztów odczytów i rozliczeń dla WM w przypadku instalacji wodomierzy/ ciepłomierzy BMeters)

2. Finanse i księgowość

 • przygotowanie projektu rocznego planu wpływów i kosztów dla nieruchomości oraz roczne rozliczenie wykonania założeń na dany rok,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów dla nieruchomości, cit
 • prowadzenie rachunku bankowego dla nieruchomości,
 • informowanie właścicieli lokali o wysokości miesięcznych zaliczek,
 • bieżące monitorowanie terminowości płatności, windykacja przedsądowa,
 • dokonywanie płatności z konta W. M.,
 • prowadzenie ewidencji wydatków i sprawowanie kontroli nad kosztami utrzymania nieruchomości,
 • lokowanie wolnych środków finansowych funduszu remontowego na lokatach bankowych,
 • przygotowanie sprawozdań CIT-8 oraz odprowadzanie zaliczek do U. S.

SZYBKI KONTAKT